Villa vinden

Villa vinden är arbetsnamnet för en alldeles unik satsning som görs 2018: då renoverar Stiftelsen Hemmet i Åbo sin vind för att så småningom i hälften av utrymmet skapa ett vardagsrum för hemmaboende seniorer i Åbo och Åboland. På Villa vinden kommer du att hitta tjänster och verksamhet som stöder både det fysiska välmåendet och den sociala samvaron. Den andra halvan hyrs inledningsvis ut till Åbo stads förskoleverksamhet.
På den här sidan och på vår facebooksida kommer du att kunna följa med hur renoveringsarbetet fortskrider. Vi är också intresserade av vilka former av verksamhet ni önskar er. Ni är varmt välkomna att ta kontakt med frågor, tankar och önskemål.
Välkommen att stiga in i Villa vinden!
Annonser

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑